Fundament odgrywa niezwykle istotną rolę w każdym budynku, bez względu na jego wielkość czy rodzaj gruntu, na którym jest realizowana inwestycja. Jego zadaniem jest przeniesienie obciążeń, jakie dom (czy inna budowla) wywiera na podłoże. Nietrudno sobie wyobrazić, że kilkupiętrowa konstrukcja oddziałuje na nie z wielką siłą, powodując odkształcenia powierzchni.

Im mniej jednolita jest struktura gruntu, tym mniej równomierne będzie to odkształcanie. Kiedy budynek nie osiada jednakowo z każdej ze stron, z pewnością dojdzie w nim do pękania ścian, rodząc tym samym poważny i kosztowny problem konstrukcyjny. W skrajnych wypadkach dom może wymagać rozbiórki ze względu na ryzyko zawalenia się konstrukcji.

Przedstawiony wyżej scenariusz nie jest optymistyczny, a ponieważ osiadanie dotyczy każdego budowanego obiektu, sposobem na kontrolowanie tego zjawiska jest właściwie zaprojektowane i wykonane posadowienie, czyli fundament.

Fundament pod dom mieszkalny wymaga solidnej konstrukcji i materiałów. W przypadku mniejszych budynków, takich jak domki szkieletowe czy lekkie dacze, nie jest niezbędne tworzenie głębokich rowów i wykonywanie wielowarstwowych zbrojonych posadowień. W większości wypadków wystarczające są prostsze rozwiązania.

Fundamenty pod altankę i domek letniskowy

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się domy szkieletowe. Producenci i wykonawcy takich obiektów zachęcają klientów do zakupu sloganami, które obiecują, że stawia się je bardzo szybko, w dowolnym miejscu, bez specjalnego przygotowania i prac murarskich.

Te ostatnie mają znaczenie dla pory roku, w jakiej można realizować inwestycję. Wielu osobom wyeliminowanie prac murarskich nasuwa skojarzenia, że wykonanie fundamentu pod taki budynek w ogóle nie jest potrzebne. W rzeczywistości nie jest to prawdą. Nawet gdyby dom nic nie ważył i nie wywierał nacisku na podłoże, bezpośredni kontakt z gruntem powodowałby podmakanie materiału, a w konsekwencji jego butwienie i degradację.

Stąd wniosek, że odpowiedni fundament jest niezbędny bez względu na to, czy stanie na nim altana ogrodowa, domek letniskowy czy dom mieszkalny.

Warto podkreślić, że fundament może przyjmować bardzo różne formy, zależnie od tego, jaki obiekt będzie na nim posadowiony. Istotny jest tu też rodzaj gruntu. Na terenach piaszczystych, podmokłych lub tam, gdzie w okresie wiosennych roztopów poziom wody znacznie wzrasta, należy umieścić ławy fundamentowe głębiej.

Jeśli inwestor chce mieć pewność, że fundament domku jest wystarczająco solidny i zagwarantuje stabilność obiektu, może zlecić badania geologiczne. W przypadku altan nie są one obowiązkowe, ale z pewnością pomogą przygotować odpowiedni projekt posadowienia.

Jaki fundament pod domek letniskowy? Jakie są możliwości?

Fundament domku letniskowego w większości wypadków można wykonać samodzielnie. Im mniejsza i lżejsza jest bryła budynku i bardziej stabilny grunt, tym mniej masywne może też być posadowienie. Wśród tych najprostszych, najszybszych i najtańszych do wykonania są trzy warianty.

 1. Fundament punktowy – jak wskazuje nazwa, nie jest on litą strukturą, którą trzeba wylać do przygotowanego wcześniej szalunku. Do jego wykonania najczęściej wykorzystuje się bloczki betonowe, rozstawiane na linii obrysu domku i wzdłuż legarów w niewielkich odległościach od siebie. Fundament punktowy pod domek drewniany można też poziomować. Wystarczy dodanie jednego czy dwóch bloczków, aby w miejscu zagłębienia gruntu uzyskać określoną wysokość podłoża. Bloczki wykonane z betonu B20 są odporne na ściskanie i wilgoć. Przed ich ułożeniem podłoże pod domek warto wcześniej ubić.
 2. Fundament z rur szalunkowych – wykonanie posadowienia odbywa się na podobnych zasadach, jak w przypadku betonitu. Miejsce betonowych kostek zajmują tu jednak rury szalunkowe. Po wyznaczeniu linii budynku i położenia głównych legarów należy wzdłuż nich umieścić w gruncie kartonowe szalunki dostępne w hipermarketach. Po wypełnieniu ich płynną masą betonową i utwardzeniu powstają mocno zakotwiczone betonowe kolumny. W przeciwieństwie do bloczków są one znacznie bardziej stabilne i doskonale przenoszą obciążenia na luźniejszych gruntach. Nośność takich kolumn jest uzależniona od stopnia ich zagłębienia. Mogą one stanowić podpory dla solidnej drewnianej ramy nośnej, na której stanie dom.
 3. Płyta zbrojona – ta forma zapewnia największą stabilność, ale jej wykonanie wymaga nie tylko czasu, lecz też sporych nakładów finansowych na materiały i ekipę. Płytę bowiem powinien przygotować fachowiec. Problemem zwykle jest czas przeznaczony na utwardzenie betonu oraz ograniczenia pogodowe. Fundamentu nie można wylewać podczas mrozów czy przy opadach deszczu. Czas wysychania wynosi też wiele dni, o które przedłuża się okres realizacji inwestycji. Jednocześnie ten rodzaj fundamentu gwarantuje bezpieczne posadowienie domu nawet na bardzo niestabilnych gruntach.

Wylewka betonowa pod domek letniskowy

Fundament pod domek drewniany może przyjmować tradycyjną formę, wykonywaną tą samą metodą co posadowienie pod dom mieszkalny. Klasyczne posadowienie składa się z ławy i ściany fundamentowej. Ława jest tworzona w rowie, który powinien osiągnąć głębokość przemarzania. Dzięki temu zapewni stabilność konstrukcji przez cały rok, bez względu na temperatury zewnętrzne.

Wnętrze rowu wypełnia się zbrojeniem, a następnie wylewa masę betonową co najmniej klasy C16 lub C20. Natomiast do zbrojenia wykorzystuje się pręty o średnicy 12 mm.

Zbrojona ława fundamentowa stanowi podstawę do murowania na niej ściany fundamentowej. Na tym etapie można wyprowadzić odpływy. Następnie wykonuje się izolację przeciwwilgociową i wypełnia wnętrze piaskiem lub drobnym żwirem. Wypełnienie należy jeszcze zagęścić, a następnie wylać na nie mieszankę betonu do wysokości ścian fundamentowych.

Płyta fundamentowa

Jedną z możliwości posadowienia domku letniskowego czy altany jest płyta zbrojona. W przeciwieństwie do tradycyjnej wylewki jest ona wykonywana w bardzo specyficzny sposób, a poszczególne etapy prac muszą być ściśle przestrzegane do osiągnięcia pożądanego efektu. Płyta betonowa zawiera wszystkie niezbędne warstwy, do których zaliczają się też izolacja przeciwwilgociowa, instalacje sanitarne i zbrojenie.

Płyta fundamentowa pod domek letniskowy powstaje w następujących etapach:

 • wyznaczenie zarysu, jaki zajmie drewniany domek,
 • wykopanie dołu, którego głębokość wyniesie około 20 cm, otoczonego ostrogą o głębokości 40 cm,
 • wykonanie szalunku o wysokości 10 cm ponad grunt, na palikach wbitych w ostrodze,
 • wypełnienie wykopu piaskiem do wysokości 10-15 cm i ubicie podłoża,
 • wyłożenie wnętrza wykopu folią budowlaną,
 • montaż odpływów wodnych i kanalizacyjnych oraz odpływu do szamba,
 • wykonanie przyłączy wody i prądu,
 • wykonanie jednowarstwowej siatki z drutu zbrojeniowego (zbrojenie należy podeprzeć kamieniami, aby nie leżało na piasku),
 • wylanie betonu towarowego,
 • po utwardzeniu wykonanie hydroizolacji powierzchniowej (dysperbat, papa).

Ile kosztuje fundament pod domek letniskowy? Przykładowe ceny

Koszt fundamentu pod budowę domu letniego jest uzależniony od wielu czynników. Najistotniejszym z pewnością jest jego forma, gdyż wykonanie wielowarstwowej zbrojonej płyty będzie znacznie droższe niż samodzielne ułożenie bloczków.

Liczy się też głębokość fundamentu, która warunkuje ilość wykorzystanego materiału. Warto też zaznaczyć, że zarówno tworząc lekki fundament, jak i masywniejszą konstrukcję, warto zainwestować w beton towarowy z betoniarni. Jest on wprawdzie nieco droższy, ale gwarantuje identyczne parametry każdej kolejnej partii, a w efekcie również każdego fragmentu fundamentu.

W przypadku płyt fundamentowych w ubiegłych latach za wykonanie posadowienia o wymiarach 5x7 m trzeba było zapłacić 5000 zł. W cenę nie została wliczona robocizna. Taniej można postawić domek na betonicie, bo za około 50-60 zł za m2 fundamentu. Budowa domku letniskowego na rurach szalunkowych plasuje się pośrodku tego przedziału cenowego. Ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych oraz robocizny trudno dokładnie wycenić koszt fundamentu pod drewniany domek letniskowy.