• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

 1. Zwroty

  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni a następnie do odesłania zakupionego towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

  Aby dokonać zwrotu należy wysłać skan ważnego dokumentu sprzedaży (np. paragonu) oraz wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu umowy na adres reklamacje@woodandplay.pl . 
  UWAGA! Produkt poddany jakiejkolwiek obróbce przez konsumenta, który uniemożliwia jego dalszą sprzedaż, traci 100% swojej wartości. Na taki produkt nie przysługuje zwrot finansowy.  

  Koszt przesyłki za zwracany towar leży po stronie klienta. Po zweryfikowaniu kompletności i stanu przesyłki pieniądze są zwracane na konto podane w oświadczeniu o odstąpieniu umowy.

   

 2. Reklamacje

  Zgłoszenie reklamacji następuje po przesłaniu skanu dowodu sprzedaży i zdjęć wady produktu na adres reklamacje@woodandplay.pl . Po analizie przeprowadzonej przez naszych ekspertów otrzymają Państwo wiadomość o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji. Wszelkie dodatkowe informacje zależą od sytuacji.

   

 3. Gwarancja

  Większość naszych produktów objęta jest 2 letnią gwarancją.

  Gwarancja nie obejmuje:

 • Cech charakterystycznych dla drewna.

 • Montażu nie zgodnego z instrukcją

 • Produktu który nie został zakonserwowany lub miał styczność z glebą.